https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u7PWTV5N3hbxAiyUqW-cUsouueb05j9EH1OBz_an1JQ/edit#gid=0
top of page

מנשר האומנות של מידברן


מידברן היא קהילה ותנועה המקיימת מגוון אירועים במדינת ישראל על פי עקרונות אירוע ״האיש הבוער״ בנוואדה ארה״ב.
פעם בשנה מתקיים האירוע המרכזי של הקהילה בשטח מדברי.
אירוע שכזה מתקיים לזמן מוגבל ומוגדר בין השאר כניסוי חברתי. 
 
המשתתפים באירוע מקיימים את תרבות ברנינגמן, כפי שמתבטאת בעשרת העקרונות, ויוצרים מרחב ובו קמה עיר זמנית וגלריה 
פתוחה של יצירות אמנות ב
קנה מידה גדול. 
המדבר הוא קנבס גדול מאוד וכר פורה ליצירה. 
 
חזון האמנות של מידברן קורא ליצירת חווית ביטוי אינטראקטיבי והתעלות תרבותית הנוצרים על-ידי השתתפות. 
היצירה האמנותית במידברן קוראת לשינוי הפרדיגמה של אמנות מעצם סחיר לחוויה של ביטוי עצמי יצירתי ואוטונומי. 

האמנות הברנרית מבשרת את עידן היצירה הקולקטיבית. אמנות הנוצרת על ידי קבוצות היוצרות קהילות.
היצירה 
האמנותית היא מתנת היוצרים לקהילה.

היצירה האמנותית במידברן נעשית בעבודת צוות רב-תחומית המזמינה כל בעל מומחיות להביע את עצמו ואת אומנותו.

הפעילות האמנותית במידברן נעשית תחת תרבות
עשרת העקרונות.

כולם מוזמנים ליצור.
כולם מוזמנים לקחת 
חלק.
כולם מוזמנים להשתתף.

אמנות מידברן גורסת כי כל אדם יוצר הוא אמן
ומאפשרת אוירה תומכת ולא שיפוטית ליצירה.

אמנות מידברן גורסת כי כל אדם יוצר הוא אמן

ההנעה ליצירה האמנותית במידברן נובעת מתוך בחירה עצמית, מומחיות ותכלית. האמנים היוצרים בוחרים לעשות כן מתוך ידיעה שהם חלק ממשהו גדול מהם.

היצירה האמנותית במידברן מפרקת את המציאות ומרכיבה אותה מחדש באמצעות דימויים המרחיבים את דפוסי המחשבה ותפיסת המציאות.
היא מטשטשת במכוון את הפערים בין היצירה-והקהל ובין הצופה-והמשתתף הפעיל.

המפגש הישיר והמיידי הנוצר בין היצירה האמנותית ובין הצופה הופך להתרחשות פעילה ודינאמית ואף להתעלות.
היא מטשטשת במכוון את הפערים בין היצירה-והקהל ובין הצופה-והמשתתף הפעיל.

bottom of page