https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u7PWTV5N3hbxAiyUqW-cUsouueb05j9EH1OBz_an1JQ/edit#gid=0
top of page

קהילה מסייעת

יוזמות וסיוע בקהילת מידברן

קהילה יקרה,

אנחנו בימים לא פשוטים וכקהילה מדהימה אנחנו יודעים לסייע ולפתח יוזמות נהדרות.

פתחנו טבלת ריכוז לכל היוזמות כדי לסייע בחשיפה ליוזמים, ומענה לכל מי שזקוק לסיוע וכך ליצור שיתופי פעולה. 

ההירתמות של חברי הקהילה וכמות היוזמות הנרקמות כאן היא מרגשת ומאחדת. 

לכן אנו רוצים לאפשר לכם לרכז את הכל במקום אחד.

כדי שמי שזקוק לסיוע למשל בציוד יוכל לרשום ומי שבעל יוזמות נהדרות יוכל לשתף אותנו וכך נצליח לסייע לכמה שיותר אנשים וליצור חיבורים מרגשים

 

בעל/ת יוזמה / זקוק לסיוע ואת/ה רוצה לשתף אותנו? 

מלאו את הטופס הבא :

 יוזמות וסיוע בקהילת מידברן

 

ואנחנו נדאג לפרסם את זה במדיות השונות של מידברן.

bottom of page